Siam Beauty & Surgery Fair

2019ခုနွစ္၊ ဇြန္လ 28ရက္ေန႔တြင္ Junction Square ၌ အလွအပေရးရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးျပဳလုပ္တဲ့ေသာပြဲတြင္ Miss Universe Myanmar 2019 အလွမယ္ ေဆြဇင္ထက္သည္ Nametis Brand ၏ အထူးဧည့္ေတာ္သည္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Miss Universe Myanmar 2019 အလွမယ္ ႏွင္းေသြးယုေအာင္သည္ My Matcha Brand ၏ အထူးဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။