Muse City Director - Designer Sai Latt (Maka)

မူဆယ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ City Director အျဖစ္ ဒီဇိုင္နာ စိုင္းလတ္ (Maka) မွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။