MUM 2018 အလွမယ္မ်ား၏ လူမႈေရးခရီးစဥ္ အတြင္း လွဴဒါန္းမႈမွတ္တမ္းႏွင့္ လွဴဒါန္းစာရင္းမ်ား

မယ္စၾကာဝဠာျမန္မာ ၂၀၁၈ အလွမယ္မ်ားသည္ ဩဂုတ္လ(၇) ရက္ေန႔မွ (၁၃) ရက္ေန႔အထိ ကရင္ျပည္နယ္ လူမႈေရးခရီးစဥ္တြင္ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုလူမႈေရးခရီးစဥ္အတြင္း မယ္စၾကာဝဠာျမန္မာ ၂၀၁၈ အလွမယ္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈမွတ္တမ္း ႏွင့္ လွဴဒါန္းစာရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။