Miss Universe Myanmar 2015 ႏွင့္ Miss Universe Myanmar 2016 တို႔အား တစ္ျပိဳင္နက္ေရြးခ်ယ္သြားမည္

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ (၃)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Miss Universe Myanmar ျပိဳင္ပြဲ၌ Miss Universe Myanmar 2015 ႏွင့္ Miss Universe Myanmar 2016 တို႔အား တစ္ျပိဳင္နက္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အဆိုပါအလွမယ္မ်ားသည္ Miss Universe Myanmar 2015 ႏွင့္ Miss Universe Myanmar 2016 ျပိဳင္ပြဲမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္မ်ားအေနျဖင့္ သြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ျပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ အလွမယ္အား ေလ့က်င့္ခ်ိန္ပိုမိုရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ Miss Universe Myanmar ျပိဳင္ပြဲမွ အႏိုင္ရရွိသည့္ အလွမယ္သည္ Miss Universe 2017 ျပိဳင္ပြဲသို႔ သြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ Miss Universe Myanmar ျပိဳင္ပြဲၾကီး တစ္ခုတည္းတြင္ အလွမယ္ (၂)ဦးေရြးခ်ယ္ျခင္းမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး Miss Universe Organization မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ Miss Universe Myanmar ျပိဳင္ပြဲၾကီးတြင္ အသက္(၁၇) ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူမ်ားပါ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Miss Universe Myanmar Organization