Miss Universe Myanmar 2014

Miss Universe Myanmar 2014 ၿပိဳင္ပြဲၾကီးကို ၂၀၁၄ ခုနစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၆) ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုနစ္၊ ေမလ ကုန္ အထိလက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ျပိဳင္ လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ "Form" မ်ားကို ေအာက္ပါ Link တြင္ Download လုပ္၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊
  
Miss Universe Myanmar Organization တိုက္ (ေအ-၃-၁) အခန္း (၇၀၃)၊ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္အိမ္ရာ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။တို႔တြင္အခမဲ့ထုတ္ယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
ဖုန္း - ၀၁ ၃၉၃၁၀၂၊ ၃၉၂၀၉၉၊ ၀၉ ၈၆၃၃၅၀၀၊ ၀၉ ၈၆၀၁၈၅၄ တို႔တြင္ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။