Face Of Beauty Myanmar 2019 - Htun PaLal Yadanar

MUA - Make Up Bay Bay

Photographer - Sai Sai Aikuu (DJ Photography)

Retouched - Zeyar Htun (DJ Photography)

Arranged By - Nway Nway Oo