ၿမိဳင္ဂူႀကီး စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းျခင္း

MUM 2018 မယ္စၾကာဝဠာျမန္မာ အလွမယ္ေလးမ်ား၏ ကရင္ျပည္နယ္ လူမႈေရးခရီးစဥ္တြင္ ၿမိဳင္ဂူႀကီး စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းသို႔လည္း ပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။