ေအာင္ပြဲရ ေရွ႕တန္းျပန္တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ႀကိဳဆုိပြဲ

အေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာေသာ ေအာင္ပြဲရ ေရွ႕တန္းျပန္  တပ္မေတာ္သား (၈၈၀) ဦးအား  မယ္စႀကၤာဝဠာျမန္မာမိသားစုမွ ၂၄.၂.၁၉ တြင္ တပ္မ ၁၁ အင္းတိုင္၌ လိႈက္လွဲစြာ သြားေရာက္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

Photo - Phyo Min Zaw (Paparazzi - Studio Invictus)