အားကစားအဖြဲ႕ သို႕ အားကစားအဖြဲ႕ သို႕ အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲအလွဴေငြေပးအပ္ပြဲ

Miss Universe Myanmar Foundaiton ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည့္ အလွဴေငြေပး အပ္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေလးမ၊ ကာယဗလ၊ ကာယအလွ အားကစားနည္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီး အားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ နာယက ေဒၚစိုးယုေ၀မွ Miss Univers Myanmar Foundation ႏွင့္အတူ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ အေလးမ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ကာယဗလအားကစားသမားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ား  စုစုစုေုေပါင္း္း (၂၆)ဦးအား တစ္ဦး လွ်င္ က်ပ္(၁)သိန္းႏႈန္းျဖင့္ လွဴဒါန္းေငြ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲသို႔  Miss Universe Myanmar Foundation အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ Miss Universe Myanmar 2013 1st Runner ေအးခ်မ္းမိုး၊ Miss Universe Myanmar 2013 Top Ten Finalist သက္ထား၊ Miss Universe Myanmar 2013 Top 20 Finalist ေမရွဲ၊ ေရႊသြန္းအိမ္တုိ႔မွ Miss Universe Myanmar Foundation ႏွင့္အတူ လုိက္ပါအားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Miss Universe Myanmar 2013 မုိးစက္၀ုိင္မွာ ျပည္ပခရီးစဥ္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနေသာေၾကာင့္ ယေန႔အခမ္းအနားသို႔ လုိက္ပါႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ Miss Universe Myanmar Foundation ၏ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုက့ဲသို႔ အလွဴေငြ ေပးအပ္ရျခင္းမွာ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အားကစား သမားမ်ား ေအာင္ျမင္စြာယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးအတြက္ Miss Universe Myanmar Foundation အေနျဖင့္ တတ္အားသေရြ႕ ပံ့ပိုးလွဴဒါန္းရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအလွဴေငြေပးအပ္ပြဲတြင္ သတင္းေကာင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Miss Coffee International 2014 ၿပိဳင္ပြဲ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ Miss Universe Myanmar 2013 Top Ten Finalist သက္ထားအား Miss Universe Myanmar Organizaiton မွ ေစလႊတ္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။