အသိေပးတင္ျပခ်က္

Miss Universe Myanmar 2017 တြင္ေနာက္ဆံုုးဆန္ကာတင္ Top 5 ရရွိသူမ်ားအား Miss Universe Myanmar Organization မွ ဆုုေၾကးေငြ ခ်ီးျမွင့္ကာ အႏုုပညာလုုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေအာက္ပါအတိုုင္း အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Miss Universe Myanmar Organization