သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္း မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား သို႕ဖိတ္ၾကားျခင္း

Miss Universe Myanmar 2014 အတြက္ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္း မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား ကို (၁၀.၆.၂၀၁၄) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္း မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား သို႕ တက္ေရာက္ေပးၾကပါရန္ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္း မ်ားအား ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

က်င္းပမည္ေနရာ - ကရ၀ိတ္ နန္းေတာ္ (Karaweik Palace)
ေန႕ရက္ - ၁၀.၆.၂၀၁၄
အခ်ိန္ - ေန႕လည္ ၁း၀၀ မွ ၃း၀၀ ထိ

ေက်းဇူးတင္ပါသည္...
Miss Universe Myanmar Organization