မယ္စၾကာၤဝဠာျမန္မာ ၂၀၁၉ ၿပိဳင္ပြဲႀကီး စတင္ဖို႔နီးကပ္လာပါၿပီ!!!

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ မယ္စၾကာၤဝဠာျမန္မာၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္ (၂၇) ဦးႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးအား ပံ့ပိုးကူညီေပးၾကမည့္ ကုမၼဏီႀကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအား စာနယ္ဇင္းမီဒီမ်ားသို႔  မိတ္ဆက္သည့္အခမ္းအနား အား ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ Novotel Hotel ၌က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။

ပူးေပါင္းပါဝင္ပံ့ပိုးလိုသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲအမီ ပါဝင္ေပးႏိုင္ပါရန္ေလးစားစြာျဖင့္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
Miss Universe Myanmar Organization
095158838
09400840070
09421001028