မယ္စၾကာဝဠာျမန္မာ ၂၀၁၈ အလွမယ္မ်ား၏ လူမႈေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး လွဳပ္ရွားမႈမွတ္တမ္း

မယ္စၾကာဝဠာျမန္မာ ၂၀၁၈ အလွမယ္မ်ားသည္ ဩဂုတ္လ(၇) ရက္ေန႔မွ (၁၃) ရက္ေန႔အထိ ျမဝတီ၊ ဘားအံ၊ သထံုၿမိဳ႕ ဆိပ္ကြ်န္းေက်းရြာႏွင့္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ က်န္႔ေခ်ာင္းေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဩဂုတ္လ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္မွ ဘားအံသို႔ စတင္ထြက္ခြာၿပီး ကန္သာယာတြင္ ေဒသခံမ်ားမွ ကရင္ဒံုးယိမ္းအကမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုဂါရဝျပဳခဲ့ၿပီး ေတာင္ကေလးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ကရင္ရိုးရာ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာပြဲသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္ကလပ္တြင္ အမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးခဲ့ၿပီး ျမဝတီသို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါသည္။

ဩဂုတ္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕ ဘုရင့္ေနာင္ေဈးေရွ႕၌ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ မူးယစ္တား ဆီးေရး၊ မႈခင္းက်ဆင္းေရးႏွင့္ H1N1 က်န္းမာေရးပညာေပး ႏိႈးေဆာ္ေရးမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေနရပ္ျပန္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ႀကိဳဆိုေရးစခန္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ရွိ မဲေတာ္ေဆးခန္းတြင္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ Robinson Shopping Center ႏွင့္ ဖေဝါနတ္နန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဩဂုတ္လ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ျမဝတီမွ ၿမိဳင္ႀကီးငူအထူးေဒသသို႔ ထြက္ခြာလာၾကၿပီး တိုက္ပြဲေရွာင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုအားေပးလွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဩဂုတ္(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီစဥ္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ H1N1 က်န္းမာေရး အသိပညာေပး လွဳပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ဆန္ခါတင္အလွမယ္မ်ားမွ ဇြဲကပင္ခန္းမ၌ Talent Show ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။ Talent Show တြင္ လက္မွတ္ေရာင္းခ်ရေငြမ်ားႏွင့္ ေကာက္ခံရရွိေသာ အလွဴေငြမ်ားအား ဘားအံျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ မိဘမဲ့ေက်ာင္း၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအားကစား ဆပ္ေကာ္မတီသို႔ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဩဂုတ္လ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ဘားအံၿမိဳ႕မွ သထံုသို႔ျပန္လည္ထြက္ခြာလာၾကၿပီး ဆိပ္ကြ်န္းေက်းရြာ  အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စုေပါင္းဂိမ္းကစားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကပါသည္။

ဩဂုတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ က်န္႔ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းသို႔  သြားေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အမွတ္တရစုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေက်ာင္းသံုးဗလာစာအုပ္ႏွင့္ အလွဴပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ကစားကြင္း လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ မ်ားႏွင့္အတူ အလွမယ္မ်ားမွ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကခုန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း  Talent Show လက္မွတ္ေရာင္းရေငြႏွင့္ ေစတနာရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း ၃၄၆၄၄၀ဝိ/- ရရွိခဲ့ၿပီး (၁၃-၈-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ လွဴဒါန္းၿပီး ေငြသားတန္ဖိုး ၃၉၆၆၇၀ဝိ/- ႏွင့္ လွဴဒါန္းပစၥည္းတန္ဖိုးမွာ ၃၈၅၁၅၀ဝိ/- ျဖစ္ပါသည္။