စာနယ္ဇင္းမိတ္ေဆြမ်ားအား ဖိတ္ၾကားျခင္း

Miss Universe Myanmar 2017 အလွမယ္ေရြးခ်ယ္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ခင္မင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မီဒီယာမိတ္ေဆြမ်ားအား ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

* Media တစ္ခုလွ်င္ (၂)ဦးႏႈန္းျဖင့္ ပြဲဝင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားအား Miss Universe Myanmar Organization ရံုးခ်ဳပ္တြင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္ *