စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲ ဖိတ္ၾကားျခင္း

၄.၈.၁၇ ရက္ေန႔ စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲေလးျပဳလုပ္မွာမို႔ ခင္မင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မီဒီယာမိတ္ေဆြမ်ားႂကြေရာက္ သတင္းယူေပးႏိုင္ပါရန္ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္ရွင္ ၇.၈.၁၇ ရက္ေန႔မွ ၁၁.၈.၁၇ ရက္ေန႔အတြင္း MUMအလွမယ္မ်ားမွ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕၊ျမဝတီၿမိဳ႕ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕ ဆိတ္ကၽြန္းေက်းရြာ မ်ားသို႔ လူမႈေရးလုပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပရဟိတ ခရီးစဥ္ မ်ားသြားေရာက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္အတြင္း ရိုးရာကရင္ဒံုးယိမ္းအကမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုကခုန္ျခင္း၊ ကရင္ရိုးရာလက္ခ်ည္ပြဲေတာ္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း၊ ၿမိဳင္ႀကီးငူ သို႔သြားေရာက္ျခင္း၊ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားထံသြားေရာက္အားေပးျခင္း၊ အထင္ကရ ေနရာမ်ားသို႔လည္ပတ္ေလ့လာျခင္း၊ ကရင္ေက်းရြာတြင္ လႉဒါန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည့္အျပင္ Talent Show ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ခရီးစဥ္အတြင္းရရိွေသာ လက္မွတ္ေရာင္းရေငြႏွင့္ အလႈေငြမ်ား ကို ေဒသအတြင္းျပန္လည္လႈဒါန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၃.၈.၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ - ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္း ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ Camp 76 တြင္ အလွမယ္မ်ား၊ လိုက္ပါသတင္းယူေသာမီဒီယာမ်ား ႏွင့္ က်န္႔ေခ်ာင္းေက်းရြာ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ အမွတ္တစ္ရ သစ္ပင္စိုက္ပိိ်ဳးျခင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးၿပီးအပင္မ်ားအားစိုက္ပိ်ဳးသူမ်ားဧ။္အမည္မ်ားႏွင့္တစ္ကြ မွတ္တမ္းတင္ထားရိွသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္႔ေခ်ာင္းေက်းရြာအေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းေန ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မယ္စၾကာဝဠာျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းမွ ကစားကြင္းငယ္တစ္ခုအား လႉဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
MUM အလွမယ္မ်ားဧ။္ ကရင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါး ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ရွင့္

Date : 4.8.2017 (Fridays)
Time : 1:00 PM - 3:00 PM
Venue : Gandamar Grand Ballroom